Evenemang

Inom affärsområdet arbetar bolaget med evenemang såsom mässor, workshops, temadagar, festivaler, företagshappenings och Get-togethers m.m.
Bolaget medverkar i befintliga evenemang tillsammans med andra aktörer, är egen avsändare för event, producerar nya evenemang och verkar som
samordnande aktör för ett befintligt evenemang. Bolaget kan anlitas för marknadsföring och försäljning kopplat till ett evenemang samt för exempelvis projektledning. Bolaget samverkar med olika aktörer för evenemangsproduktion. Exempel på våra evenemang är KatrineholmsGalan och Nationaldraget.

Aktuella evenemang:

Liv och Lust i parken: 13 & 27 augusti 2020
Plats: Stadsparken, Katrineholm

KatrineholmsGalan: 3 oktober 2020
Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm
Mer information finner du HÄR!

Näringslivsdagen KFV, 9 oktober 2020
Plats: Hedenlunda slott
Mer information finner du HÄR!