Evenemang

Inom affärsområdet arbetar bolaget med evenemang såsom mässor, workshops, temadagar, festivaler, företagshappenings och Get-togethers m.m.
Bolaget medverkar i befintliga evenemang tillsammans med andra aktörer, är egen avsändare för event, producerar nya evenemang och verkar som
samordnande aktör för ett befintligt evenemang. Bolaget kan anlitas för marknadsföring och försäljning kopplat till ett evenemang samt för exempelvis projektledning. Bolaget samverkar med olika aktörer för evenemangsproduktion. Exempel på våra evenemang är Katrineholmsgalan och Nationaldraget.

Aktuella evenemang:

Katrineholms-Veckan: 4-12 augusti
Plats: Katrineholm
Mer information HÄR!

Höstyra i centrum: 8 september
Plats: Katrineholm City
Mer information HÄR!

Morgonsoffan: 5 oktober
Plats: ComMat, Katrineholm

Föreläsning med Pingis Hadenius: 17 oktober
Plats: Safiren, Katrineholm
Mer information HÄR!

Julskyltning: 25 november
Plats: Katrineholm City

Morgonsoffan: 7 december
Plats: Lokstallet, Katrineholm

Tomtenatta: 20 december
Plats: Katrineholm City