Evenemang

Inom affärsområdet arbetar bolaget med evenemang såsom mässor, workshops, temadagar, festivaler, företagshappenings och Get-togethers m.m.
Bolaget medverkar i befintliga evenemang tillsammans med andra aktörer, är egen avsändare för event, producerar nya evenemang och verkar som
samordnande aktör för ett befintligt evenemang. Bolaget kan anlitas för marknadsföring och försäljning kopplat till ett evenemang samt för exempelvis projektledning. Bolaget samverkar med olika aktörer för evenemangsproduktion. Exempel på våra evenemang är Katrineholmsgalan och Nationaldraget.

Aktuella evenemang:

Liv & Lust i Parken: 4 juli
Plats: Stadsparken
Mer information HÄR!

Liv & Lust i Parken: 11 juli
Plats: Stadsparken
Mer information HÄR!

Höstyra: 7 september
Plats: Centrum
Mer information HÄR!

Morgonsoffan: 4 oktober
Plats: Katrineholm

Julskyltning: 1 december
Plats: Centrum

Morgonsoffan: 6 december
Plats: Katrineholm

Tomtenatta: 19 december
Plats: Centrum