Evenemang

Inom affärsområdet arbetar bolaget med evenemang såsom mässor, workshops, temadagar, festivaler, företagshappenings och Get-togethers m.m.
Bolaget medverkar i befintliga evenemang tillsammans med andra aktörer, är egen avsändare för event, producerar nya evenemang och verkar som
samordnande aktör för ett befintligt evenemang. Bolaget kan anlitas för marknadsföring och försäljning kopplat till ett evenemang samt för exempelvis projektledning. Bolaget samverkar med olika aktörer för evenemangsproduktion. Exempel på våra evenemang är Katrineholmsgalan och Nationaldraget.

Aktuella evenemang:

Näringslivsdagen: 22 mars
Plats: Safiren
Mer information HÄR!

Morgonsoffan: 5 april
Plats: Hälleforsnäs
Mer information HÄR!
Anmäl dig HÄR!

KatrineholmsGalan: 6 april
Plats: Safiren
Mer information HÄR!

Äggstra trevlig utsmyckning: 12-13 april
Plats: Centrum

Barnens Hinderbana: 4 maj
Plats: Centrum
Mer information HÄR!

Nationaldraget: 6 juni
Plats: Stadsparken

Höstyra: 7 september
Plats: Centrum

Morgonsoffan: 4 oktober
Plats: Katrineholm

Julskyltning: 1 december
Plats: Centrum

Morgonsoffan: 6 december
Plats: Katrineholm

Tomtenatta: 19 december
Plats: Centrum